_ELDDONET UTVECKLING

_______Utbildningsserie I Ledarskap

_______VÄrderingar (26 Augusti)

_______Dagen innehåller bl.a. genomgång av
____._värderingar, normer, beteenden,
__.___värderingsövningar. Är att leva sina
_.____värderingar = framgångsrikt ledarskap? Är
_____ arbetsplatsens värderingar viktigare för de
_____ yngre? Vilka är dina viktigaste värden i
_____ ditt ledarskap? Vad betyder det? Reflektion
_____ och diskussion. Kursledare Stefan Ferm.

 


Kontakta oss på info@elddonet.se

Elddonet Utveckling
Högbergsgatan 74
118 54 Stockholm