_ELDDONET UTVECKLING

_______Utbildningsserie I Ledarskap

_______Tydlighet i Organisationen (21 September)

_______Dagen innehåller bl.a. att du med hjälp av
____._Elddonets egen välprövade matris arbetar
__.___med att skapa större tydlighet i din
_.____organisation kring roller, ansvar och
_____ befogenheter. Reflektion och diskussion.
_____ Kursledare Stefan Ferm.

 


Kontakta oss på info@elddonet.se

Elddonet Utveckling
Högbergsgatan 74
118 54 Stockholm