_ELDDONET UTVECKLING

_______Utbildningsserie I Ledarskap

_______Systemiskt ledarskap (15 december)

_______Dagen innehåller bl.a. genomgång av
____._utgångspunkter för ett systemiskt
__.___förhållningssätt, vilken information missar
_.____du om du inte arbetar med ett systemiskt
____._förhållningssätt, hur du kan arbeta systemiskt.
_____ Reflektion och diskussion.
_____ Kursledare Stefan Ferm.

 


Kontakta oss på info@elddonet.se

Elddonet Utveckling
Högbergsgatan 74
118 54 Stockholm