_ELDDONET UTVECKLING

_______Utbildningsserie I Ledarskap

_______SvÅra Samtal Inkl. Feedback (15 April)

_______Dagen innehåller bl.a. genomgång av olika
____._typer av svåra samtal med råd och tips om
__.___hur olika svåra samtal kan hanteras,
_.____övningssamtal, genomgång av feedback
_____ som verktyg för utveckling. Reflektion
_____ och diskussion. Kursledare Stefan Ferm.

 


Kontakta oss på info@elddonet.se

Elddonet Utveckling
Högbergsgatan 74
118 54 Stockholm