_ELDDONET UTVECKLING

_______Utbildningsserie I Ledarskap

_______Möten & beslutsfattande (21 oktober)

_______Dagen innehåller bl.a. genomgång av vad
____._som krävs för att skapa en tydlig
__.___mötesstruktur och möten som är
_.____meningsfulla för deltagarna. Hur fattar vi
_____ beslut i olika frågor, hur borde vi besluta i
_____ olika frågor. Reflektion och diskussion.
_____ Kursledare Stefan Ferm.

 


Kontakta oss på info@elddonet.se

Elddonet Utveckling
Högbergsgatan 74
118 54 Stockholm