_ELDDONET UTVECKLING

_______Utbildningsserie I Ledarskap

_______Konflikter (25 Feb)

_______Dagen innehåller bl.a. genomgång av olika
____._sorters konflikter och olika delar i en
__.___konflikt, en självskattning av dina
_.____konfliktval, konflikt- respektive harmonisyn,
_____ konflikters tillväxt (eskaleringstrappan)
_____ och konfliktdiagnosverktyg. reflektion och
_____ diskussion. Kursledare Stefan Ferm.

 


Kontakta oss på info@elddonet.se

Elddonet Utveckling
Högbergsgatan 74
118 54 Stockholm