_ELDDONET UTVECKLING

_______Utbildningsserie I Ledarskap

_______Kommunikation (26 Mars)

_______Dagen innehåller bl.a. genomgång av nyare
____._forskning om hur vi människor
__.___kommunicerar, kommunikationens fällor,
_.____konkreta tips om hur vi kan göra för
_____ underlätta kommunikationen . Reflektion
___.__och diskussion. Kursledare Stefan Ferm.

 


Kontakta oss på info@elddonet.se

Elddonet Utveckling
Högbergsgatan 74
118 54 Stockholm