_ELDDONET UTVECKLING

_______Utbildningsserie I Ledarskap

_______Ledarskapande (9 Juni)

_______Dagen innehåller bl.a. olika sinnliga och
____._skapande avsnitt som alla syftar till att ge
__.___dig perspektiv på ditt ledarskap; bild,
_.____ord, rörelse, drama etc. Reflektion och
_____ diskussion. Kursledare Stefan Ferm
_____ och AnneLie Rudbäck Ferm.

 


Kontakta oss på info@elddonet.se

Elddonet Utveckling
Högbergsgatan 74
118 54 Stockholm