_ELDDONET UTVECKLING

_______Utbildningsserie I Ledarskap

_______Grupputveckling (20 Maj)

_______Dagen innehåller bl.a. genomgång av Susan
____._Wheelan´s modell för grupputveckling
__.___med kopplingar till Will Schutz FIRO-modell.
_.____genomgång av vad som utmärker effektiva
_____ team, hur grupper undviker vad de inte vill
___.__hantera. Reflektion och diskussion.
_____ Kursledare Stefan Ferm..

 


Kontakta oss på info@elddonet.se

Elddonet Utveckling
Högbergsgatan 74
118 54 Stockholm